Krásná epocha VB

28. března 2011 v 15:20 | Endijka |  - VP1/VP2

Velká Británie

báli se revolucí, tak přišli na řadu sociální reformy
snaha zmaximalizovat zisky a zefektivnit obchod
nizozemci a britové pochopili, že základ prosperity státu je v obchodu, ale ve volném trhu, jediný rozhodující faktor - zisk
zbytek Evropy v absolutismu
po roce 1688 se Anglie stává parlamentním systémem, velké slovo - bankovní loby
volební právo jen úzká skupina lidí (17. století) nebyla demokratická
prosazování zájmy šlechty a obchodu

whigové(obchodníci)
- měšťané
toryové(šlechta)
- podnikali budování velkostatků a zemědělství
v 18/19. století reagovali na nové vynálezy

myšlenky - obchod hlavní prosperita státu
myšlenkáři :
John Lock
přichází s myšlenkou osobní svobody
Libertas
svoboda od něčeho
od závislosti na státu, tom co člověk nepotřebuje k vlastnímu bdí
očekává osobní odpovědnost za vlastní svobodu
liberalismus, který se z těch myšlenek vyvinuly
politická :
nutnost odpovědnost jedince vůči státu a společnosti, člověk by měl být autonomní jednotkou, která se má vzdělávat, kultivovat, vzor pro druhé
ekonomické :
od Adama Smithe - základ liberální ekonomie, nabídka poptávka, svoboda je základní předpoklad pro bohatství a štestí

od roku 1730 - dovoz černošských otroků
existuje diskuze o svobodě (oni se sami nenarodili svobodní, protože nemají vůli ke svobodě, proto jí nemohou ztratit)

Jiří III.
vládl do roku 1820
trpěl psychickými problémy, úspešne kombinoval s politickými vrtochy
nechtěl uznat USA, i když jej uznal parlament
William Pitt navrhoval odvolávání krále
pak trpěl i fyzickými potížemi, ale koruny se nevzdal

Jiří IV.
nejméně oblíbený panovník
udělal veliké dluhy
poživačný člověk
za své vlády se příliš nezměnil
poslední králem, který jmenoval premiéra proti vůli parlamentu
za éry Jiřího IV. se postupně do čela politiky prosazovali Whigové
první panovník, který byl zesměšňován i obyčejným lidem
1825 - jedna z prvních konjunktur (díky šikovným obchodům)- vzestup ekonomiky a blahobytu - zvyšování koupěschopnost občanů
Welington
do roku 1829 premiér
svoje druhé období nedokroutil, vláda padla během, v souvislosti s konjunkturou, došlo k sebeuvědomování pracujících - trade unions - odbory
odbory zlegalizuje, protože si myslí, že nebudou pak tak radikální
vládnou sice toryové ale rozhodující jsou whigové
emancipace katolíků - do parlamentu nemohli vstupovat pokud nebyli anglikáni nebo protestanti
voliči whigů

Průmyslová revoluce
stavba železnice

1830 Vilém IV.
otec královny Viktorie
otevření koridoru mezi Manchesterem a Liverpoolem

problém na venkově a nižší vrstvy
a pak střední vrstva ne tolik bohatá
a velcí pozemkoví vlastníci
na venkov posílali stroje, které přinášeli zefektování
ztráta práce -> ve městě jí nenašli
negativní jevy : povstání zemědělských rolníků, rozbíječské bouře - rozbíjeli stroje
pohyb mezi venkovem a městy - obrovská epidemie cholery (1832)

Epidemie cholery
nejprve malých dělnických domkách
až po velký jako je Londýn
--> období aglomerace, kde se nalepovali slamy, kde bydleli lidé, co neměli práci
lidé v neutišených nehygienických podmínkách
náchylní k nemocím
přes kanalizaci se dostala do centra Londýna cholera (krysy)
desítky obětí i mezi nejbohatších
dorůstali prý rozměry koček (krysy)

--> 40. léta díky obavám z cholery atd. první zdravotní reformyBoj za volební práva
Robert Owen
1834 unijní hnutí
dělníci chtějí zlepšení své situace
středostavoviští měšťané chtěj zlepšit zákon, aby mohli podnikat a volit
1833
dochází k rozšíření volebního práva
první zákony o pracovní době v továrnách a zakazují práce dětí (byl porušován)
1834
zákon o zrušení otroctví
hnutí filantropů (otázku otrokářství překládá parlamentu)
obrovská podpora aristokracie

Owenovi unie nakonec vyšli do ztracena
vláda pokračovala po svých malých ústupcích
trade union definitivně vláda zrušila - odhalili že na svých unii přísahají věrnost unii, a lidé směli přísahat jen na krále
konec 30. let zas konjunktura
po roce 1835 - volební právo všichni kdo platili daně (ale nebylo rovné)

1837
nastupuje princezna Viktorie na trůn
zamilovala se do Alberta a vzala si ho
měla si o vzít měla štestí
vtiskla tvář celé ére
velmi vrtošivá v mládí velmi empatická, velmi zamilovaná do manžela a ten nechtěl být pasivní
zprostředkovával slovo mezi královnou a vládou

vznik Charty lidu 1838
což byl manifest britských unionistů (odborů)
odmítnutí konzervativní politiky ze strany části britských obchodníků
větší liberalizace lidu
týkala se volebních práv
absurdity jako volby každý rok
zrušení majetkového osvědčení pro vstup do vlády
k tomuto hnutí se přidala velká skupina obchodníků ze středních vrstev
James Wilson - skotský liberalista, který později založil The Economist
zrušení tzv obilných zákonů - regulovali cenu chleba - zákony fixovali cenu obilí - chleba ( z doby napoleonských válek)
v době kdy bylo dostatek bylo obilí drahé, museli zvyšovat plat dělníků, proto se přidali obchodníci, chtěli uvést obilí na trh

chartistické hnutí bylo motivováno už předchozími snahami britských deníků
hnutí filantropů se postaralo o určité výdobytky
zmírnění postavení dělníků v továrnách


Robert Peel
stoupenec Toryů
1837 manifestem reagoval na pozvolné reformy v souladem s vládou(kdy toryové se změnili na konzervativní stranu)
uvědomoval si, že stávající Anglie vyžaduje reformu
musel přesvědčit
Viktorie pověřila Peela sestavit vládu
Peelova politika měla úspech, povedlo se jí zamezit revoluci, která by vybuchla
problém byl v tom, že v té době se politika dělala zájmovými lobbystických skupin, které se scházeli buď u toryů nebo u whigů, ale poslanci za úplatek podpořili kohokoli, z toho těžil Peel
William Gladstone jako ministr financí se podílel na serii Peelových reforem

1. Zavedení daní - daň z příjmu (zrušená v období Napoleonských válek)

Peel se pokoušel o zrušení dovozních a obilných cel - nelíbilo se to konzervativcům, protože to byl ústupek liberálům a whigům

1845 - bramborový mor v Irsku
-> následek první vlnu emigrace
první velký hradomor od 30. leté války
to vedlo k zrušení obilných cel

Peel jako politik měl úspech, ale začal vadit Toryům
byl na něj spáchán atentát
po rozchodu s Toryi velká část Peelových stoupenců se spojila s Whigy
48 - vyhráli Toryové volby
Whigové na liberály, vede je Gladstone

1848 - poslední demonstrace chartistů, Owen odjel do USA
Owen byl zklamán, že nedošlo ke vzbouření v Irsku ani v Anglii
--> protože přišla konjunktura
-->Angličané se od VFR báli revoluce (že je to bude stát peníze a čas)
-->díky Peelovo policie
filantropické hnutí (podporováno hnutí evangeliální hnutí)
majetní hovoří, že pokud nebudou podporovat nemajetný, povstanou a svrhnou je
Lord Edward Eschley... -> evangelické hnutí
zdravotnická reforma -> hygiena, možnost lékaře
reforma školství
rostli mzdy dělníků (byl na vzestupu průmysl)
s nástupem královny Viktorie -> nástup těžkého průmysl
železnice
první parní stroje
George Stephenson - 1814 - lokomotiva
1825 - Darlington a Stockton
patent
1830 - 370 mil železnice
Raketa - průměrně 20 km/h, až 49 km/h
Liverpool - Manchester -> 1830
Londýn - Birmingham -> převáženi lidé
1840 - 2400 mil tratí po celé VB
problém začal být ve spekulaci v železnicích
George Hudson - typickým příkladem spekulanta
vlastnil 1/3 ze všech tratí
vyplácel dividendy z toho co dostal na výstavbu tratí, když se na to přišlo, utekl do USA
vysoce postavení obchodníci využívali neexistujících zákonů
stavěla se jedna trať za druhou
1848 - 500 000 železniční dělníci (dobře jim dávali najíst :D)
40. léta obrovský rozvoj průmyslu
Isambard Brunel
arogantní inteligentní workoholic, schopný strojní inženýr, středostavovský, bylo mu umožněno studovat vysokou školu ve Fr., začínal u tatínka (stavba Temžského tunelu), měl velký sen stavět mosty - Albertův most, projektoval jich několik, stavěl taky železnice - Londýn - Bristol, mezi ním bylo minimální zalidnění, počítal s tím, že v neosídlených místech bude moct vybudovat průmyslovou část, experimentoval - stavěl tunely, viadukty...
ne vše se mu povedlo - lokomotiva na atmosférických tlak - sežrali mu krysy potrubí
mořeplavba -> první plachetnice(Great Western) s parním strojem s kolesy, byla ještě dřevěná, 1837 spuštěna na moře - Liverpool - NewYork - 29 dní, o polovinu méně než ostatním, finanční zázrak, velké zisky
parník (The Great Britain), první měl ocelový trup a vodní šroub, stále jeden komín(jedna strojovna)
50. let - chtěl postavit monstrum, Leviatan - přejmenovali jí na Great Eastern, prodražovala se už během stavby, 1858, spuštěna na moře, měla 5 komínu, 211 metrů, 4000 pasažérů, obávali se ztrát tak nikdy nedoplula kam původně měla (do Austrálie), při první plavbě vybuchl kotel, po jeho smrti jí používali na pokládání kabelů
umřel na mrtvici 1859

Británie chtěla završit PR velkou výstavbou -> Velký areál v Hide Parku, kde měla královna Viktorie představit největší výdobytky kolonialismu
křišťálový palác, symbol Viktoriánské doby
Křišťálový palác 1851
Anglie Angličanům a Anglie světu, pozváni další státy, aby ukázali svoje výrobky, ale VB chtěla ukázat dominantnost nad ostatními státy
vynálezy, umělecká díla
technologicky VB trumflo Prusko v něčem, ale oni to v té době nepřipustili
symbolizuje mnoho změn
tradiční voliči Toryů začínají chápat důležitost volného trhu
prodalo se 6 000 000 vstupenek
věci z kolonie
pocit výlučnosti každého Angličana
úspech svobodného trhu jaký prohlašoval John Stuart Mill
Angličané mohli poznat opravdové Britské imperium
výtěžky z výstavy -> na výstavu muzeí
zpopularizován volného trhu
pocit Britů že jejich zahraniční politika dosáhla vrcholu

po Krymské válce padla vláda
po neúspěchu Britů na Krymu
jediný kdo přežil všechny pády lord Palmerston
jeho zásluhou
vykonával funkci ministra zahraničí
Henry Temple (= jeho občanské jméno)
po nástupu do funkce rozpoutal diskuzi o "páryzaci" námořnictva
Británie - hlídač evropské politiky
prosazování konstitučních monarchií a zároveň zastavení postup Rusů na Balkán
na vrcholu Palmerstonovi éry mělo ministerstvo zahraničí 40-50 zaměstnanců (málo)
nástup Viktorie - > zlatá éra jeho zahraniční politiky
podařilo se mu zapojit do politiky Francii
hodně se ohlížejí na to, co žádá trh
tzv : Opiové války -> Na jedné straně Čína x Britové a Francie
Angličané se snažili vnutit Číně obchod s opiem
Číňané nechtěli zdrogované lidi a zároveň si ho chtěli pěstovat sami
Opium a alkohol = Laudánum
opiová doupata po celém světě
obchod s opiem výnosný
=>útok na Čínu
vnutilo jim Opium
1843, přístavy -->obchodní správa Británii (Hong Kong)
oni tam pouze kontrolovali obchod

rozšiřují vliv na jižní Afriku
Gambie - oblast Senegalu

první expedice do Afghánistánu - 1842
nikdy se jim nepodařilo ovládnout do Afghánistán

kolonizace Austrálie
nejpopulárnější vězeňská kolonie
většinou už se nevraceli, získávali tam práci
přivezli tam ovce -> napáchali tam paseku (s králíky), přivezli je kvůli jídlu
sadismus ve vězních
Maorové na Zéland

Kanada
utečenci z USA
a Francouzi - občas problémy s britskou správou
VB ji využívali jako zdroj toho čeho se nedostávalo na kontinentě


Britové se stali velkými obhájci práv černochů
snažili se "splatit" dluh
po celé osmnácté století to byli právě Angličané, kteří vydělávali na otroctví
v prostorech Evangelíků vize -> lepší svět v Africe
tak vznikla Londýnská misionářská společnosti - rozšířit křesťanství mezi Afričany, tak by splatili dluh, dělali to s horlivostí
první misionář William Terfal -> Sierra Leona -> centrum proti boji s otroky
David Livingston - "viktoriánský superman", předloha pro nějakýho hrdina, slavný misionář..
skot
táta krejčí
měl několik obdivuhodných vlastností - houževnatost, silné náboženské cítění, chápavý, učenlivý
pracoval 12,5 hodin, aby si vydělal na školu (textilní továrna), večer se učil latinu a řečtinu
dostal se do Glasgow na lékařskou fakultu
už během studií zažádal do začlenění do misií
chtěl do Číny, zamítnuto, tak do Afriky
Zambezi
měl výhodu proti předchozím misionářům -> odmala pracoval -> dobře fyzicky stavěný
"Livingstonovi kapky"
misionáři jim přinesli ochranu a jídlo
byl lékař takže byl schopen poskytovat lékařskou činnost
nakonec přišel na to, že nechce být misionářem, že by měl pochopit Afriku, stal se cestovatelem
1848 - vstoupil do Královské společnosti
mapovali odlehlé části Britského impéria
nejdříve Afriku prozkoumat, pochopit a potom kristianizovat
1849
ušel 700 mil pouští Kalahari, první člověk, který ji přešel, vzal sebou i ženu a děti
bojoval proti obchodu s otroku
začal uvažovat reálně, jak to udělat
byl přesvědčen, že kdyby arabové atd. mohli obchodovat s Afrikou s něčím jiným než s otroky, tak by mohli přestat obchodovat s otroky
přišel na tom, že tam není dopravní infrastruktura
volným trhem bojovat za osvobození otroků
po celá padesátá léta hledá dopravní tepnu - řeka Zambezi
1855 - Viktoriiny vodopády (objev)
chtěl tam vytvořit plošina Patoka - bavlna
1856 - vrátil se do VB a uspořádal super-úspešné turné krylo se s povstání v Indii
Misionářské cesty - kniha
zasloužil se o to, že informoval svět, jaké zvěrstva se dějí v Africe
taky se mýlil, neprozkoumal část toku řeky
při další cestě už byl slavný, podpora

Indie - kolonie Anglie
povstání Sipahijů - 1857
nejvýznamnější britská kolonie:
export - vývoz surovin z indické oblasti
odbytiště levných britských výrobců
koření

18.století - východoindická společnost - správa podmaněných území (Londýn)
priorita:
obchod
výhodné smlouvy s maharádžama v Indii
Opium

Munro - guvernér
guvernéři byli pod tlakem anglické veřejnosti, Britové chtěli otevřít Indii pro misionáře
1. misionáři po r. 1819
těžší než v Africe
tři problémy
zabíjení novorozených děvčátek - nákladné svatby - vyšší kasty (zákaz se objevil v jedné provincii 1836, zákonný zákon - 1870)
otázka sekty Thugů (=Thágů, Tugů) - škrtiči, elitně vycvičení zločinci a vrazi, škrtili hedvábnou šálou nebo stužkou
organizovaná na přepadávání bohatých cestovatelů a obchodníků
3. Sátí - upalování manželek - rituál "Následná smrt" - upalování s mrtvým manželem, zvyk pocházel z nižších kast - co s výživou vdovy, známý z přelomu 17./18. století

změna stanovisek liberálů
John Stuart Mill - myšlenka volného trhu propojená s etikou; filozof

generální guvernér Bentick
začal se zasazovat o definitivní zrušení Sátí (nakonec ho zakázali později)

největší část armády - Sipahiové - bojovali za východoindickou společnost - měli obrovský respekt v Indii, stačilo aby jí jen Britové měli, zbytek Irové (lůza) - málo jich a za trest
Sipahiové - vlastní zvyky, uctívání bohyně Kálí, bohyně zuřivosti

1857 povstání Sipahiů
nespokojenost Indů proti Britům
někdo poslal náboje patrony s prachem - napuštěny kravským tukem
nové turbany z kravské kůže - urážky
náboje byli jen záminkou - dlouhodobá nespokojenost britských vojáků - nebyli povyšování, nebyla možnost dělat kariéru
a pochristianilizace

květen - nepokoje v Dillí, Kampuru - brutalita
upálení, znásilnění, udupání slonama žen a dětí..

Obléhání města Lakhnau (Laktown)
sesazení Navába - další důvod povstání
Sipahiové se vrhli na město -> na opevněné Indy a britskou armádu, guvernéra.(v paláci?)
bojovali ženy, děti, studenti
bránili se tam 3 měsíce
nakonec přišli posily -> zachránily děti
bojovali až do března 1858
nepřežila ani třetina
polovina byli loajální Indové

paradoxně :
v Dillí - hádky mezi hinduisty a muslimy
první celonárodní povstání proti Brity, když vyhnali Brity, začali se hádat mezi sebou

liberálové a evangelíci se shodli na tom -> s christianizací se začalo pozdě
(Gladstone nesouhlasil - jeden z mála)
7. října 1857
první vstup královny Viktorie do koloniální politiky

následovala krutá pomsta - nemá v historii VB obdoby

po povstání (asi roku 1858) zrušena východoindická společnost, Indie připojena k VB..
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama